محمود حسنی
X
یک هفته(2،000 تومان)
چهل روز(5،000 تومان)
یک سال (10،000 تومان)

X
بهشت زهرا قطعه 228 بهشت زهرا
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۰:۰۰-۱۵:۰۰
مسحد بلوار مرزداران بلوار مرزداران
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۳:۰۰-۱۴:۳۰
بهشت زهرا بلوار مرزداران رستوران مروارید جنب قنادی ماه بانو
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۱:۰۰-۱۴:۰۰
X
برای انجام این فعالیت ابتدا باید ثبت نام کنیدمحمود حسنی
۱۳۹۸ - ۱۳۱۵
پدری دلسوز، مهربان و پشتیبان خانواده
آرامگاه : بهشت زهرا - قطعه228 - ردیف0 - شماره0
خانواده محترم ومعزز حسنی، درگذشت آن مرحوم را خدمت شما تسلیت عرض کرده و برای شما صبر و برای آن مرحوم آمرزش آرزو داریم

مدیر سایت
چهل روز گذشت و فقدان شما هنوز عادی نشده روحتان شاد

مدیر سایت
X
بازماندگان
خانم طوبی حسنی - همسر
مسعود حسنی - پسر
سعید حسنی - پسر
نسرین حسنی - دختر
نیما حسنی - پسر
حسین حسنی - برادر
علی حسنی - برادر
حمیده حسنی - خواهر
آرامگاه مجازی