X
یک هفته(2،000 تومان)
چهل روز(5،000 تومان)
یک سال (10،000 تومان)

X
خاکسپاری
بهشت زهرا قطعه 228 بهشت زهرا
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۰:۰۰-۱۵:۰۰
سوم
مسحد بلوار مرزداران بلوار مرزداران
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۳:۰۰-۱۴:۳۰
چهلم
بهشت زهرا بلوار مرزداران رستوران مروارید جنب قنادی ماه بانو
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۱:۰۰-۱۴:۰۰
X
برای ایجاد پیام ابتدا باید ثبت نام کنیدمحمود حسنی
۱۳۹۸ - ۱۳۱۵
آرامگاه : بهشت زهراقطعه228 - ردیف0 - شماره0
پدری دلسوز، مهربان و پشتیبان خانواده
خانواده محترم ومعزز حسنی، درگذشت آن مرحوم را خدمت شما تسلیت عرض کرده و برای شما صبر و برای آن مرحوم آمرزش آرزو داریم

مدیر سایت
چهل روز گذشت و فقدان شما هنوز عادی نشده روحتان شاد

مدیر سایت
X
بازماندگان
خانم طوبی حسنی(همسر)
مسعود حسنی(پسر)
سعید حسنی(پسر)
نسرین حسنی(دختر)
نیما حسنی(پسر)
حسین حسنی(برادر)
علی حسنی(برادر)
حمیده حسنی(خواهر)
آرامگاه مجازی