شهیدغلام رضا تختي
X
یک هفته(2،000 تومان)
چهل روز(5،000 تومان)
یک سال (10،000 تومان)

X
X
برای انجام این فعالیت ابتدا باید ثبت نام کنیدشهید غلام رضا تختي
۱۳۴۶ - ۱۳۱۳
آرامگاه : ابن بابوي شهرري - قطعه0 - ردیف0 - شماره0
روحت شاد پهلوان

ایمان مدنی
X
بازماندگان
آرامگاه مجازی