شهیدمنصور ستاري خواص
X
یک هفته(2،000 تومان)
چهل روز(5،000 تومان)
یک سال (10،000 تومان)

X
X
برای انجام این فعالیت ابتدا باید ثبت نام کنیدشهید منصور ستاري خواص
۱۳۷۳ - ۱۳۲۷
آرامگاه : بهشت زهرا (س) - قطعه29 - ردیف16 - شماره12
X
بازماندگان
آرامگاه مجازی